Onderzoek | Kerncijfers Fiets

Utrecht Monitor: Kerncijfers Fiets

Utrecht Monitor | 15 mei 2018 | Onderzoek

Gemeente Utrecht | Utrecht Monitor

96% van de Utrechters beschikt binnen zijn of haar huishouden over één of meerdere fietsen, 4% heeft geen fiets. Het fietsbezit onder Utrechters is al jaren stabiel.

Tussen de wijken zien we niet veel verschillen in fietsbezit. Alleen Overvecht springt er wat dit betreft uit; 9% van de bewoners van Overvecht beschikt niet over een fiets. Ook onder 65-plussers (14%) en Utrechters met een lage opleiding (11%) ligt het aandeel zonder fiets relatief hoog. De helft van de Utrechters (50%) is tevreden over plek in de buurt om de fiets neer te zetten. Bewoners van de binnenstad (30% tevreden) zijn het minst te spreken over de fietsparkeerplekken in hun buurt. Bewoners van Vleuten-De Meern (66% tevreden) en Leidsche Rijn (61% tevreden) daarentegen zijn hier relatief vaak tevreden over.

Kerncijfers Fiets        
  2014 2015 2016 2017
% inwoners met 1 of meerdere fietsen - 96 96 96
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat 58 59 59 58
% inwoners dat tevreden is over        
de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets 82 83 85 87
plek in de buurt om fiets neer te zetten 49 51 50 50
niet bewaakte fietsenrekken op straat bij Utrecht CS 28 34 37 38
bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS 70 77 76 82
niet bewaakte fietsenrekken in de binnenstad (excl. station) 31 32 32 34
bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad (excl. station) 73 76 77 79
% inwoners dat ontevreden is over        
niet bewaakte fietsenrekken op straat bij Utrecht CS 46 39 34 32
bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS 11 7 8 5
niet bewaakte fietsenrekken in de binnenstad (excl. station) 37 35 33 32
bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad (excl. station) 7 6 6 4

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Fiets blijft meest populaire vervoersmiddel naar de binnenstad

Zes van de tien Utrechters (58%) maken meestal gebruik van de fiets wanneer zij een bezoek brengen aan de Utrechtse binnenstad. Vooral onder bewoners uit de wijken Oost (78%), Zuid (77%), West (74%) en Noordoost (74%) is de fiets hierbij populair. Bewoners van het relatief ver van de binnenstad gelegen Vleuten-De Meern (27%) maken het minst gebruik van de fiets bij een bezoek aan de binnenstad. Ook onder 65-plussers (32%) is de fiets wat minder populair als vervoersmiddel naar de binnenstad dan gemiddeld.

Meer tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad per fiets en bewaakte fietsenstallingen

Utrechters zijn in de afgelopen jaren positiever gaan oordelen over de bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad per fiets. Was in 2014 nog 82% tevreden, in 2017 oordeelt 87% van de Utrechters positief over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets. Tussen de wijken zien we wat dit betreft geen grote verschillen. Ook over de bewaakte fietsenstallingen, zowel bij Utrecht CS als in de rest van de binnenstad, zijn de Utrechters in de afgelopen jaren positiever gaan oordelen. Acht van de tien Utrechters zijn tevreden over de bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS (82%) en in de rest van de binnenstad (79%). In 2014 betrof dit nog zeven van de tien Utrechters (70% resp. 73%).

Forse toename fietsparkeerplekken door opening stalling Stationsplein

In 2017 bieden de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad (excl. station) ruimte aan in totaal 2.046 fietsen. Hiervan zij 600 plekken incidenteel en worden alleen beschikbaar gesteld op piekmomenten. In het stationsgebied bieden de gezamenlijke bewaakte fietsenstallingen in 2017 plek aan ruim 17.000 fietsen. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2016, voornamelijk veroorzaakt door de opening van de eerste en tweede fase van de inmiddels al grootste fietsenstalling van Nederland, de NS fietsenstalling aan het Stationsplein (7.800 plekken). Deze fietsenstalling wordt in 2018 verder uitgebreid en zal eind 2018 met 12.500 fietsparkeerplekken de grootste fietsenstalling ter wereld zijn. In de openbare ruimte in de binnenstad is ruimte voor iets meer dan 5.700 fietsen. De onbewaakte fietsenrekken in het stationsgebied bieden plek aan bijna 7.500 fietsen. Dit zijn ruim 2.400 plekken minder dan in 2016. Voornaamste reden van deze daling is dat met de opening van de stalling aan het Stationsplein de onbewaakte plekken op het Smakkelaarsveld zijn komen te vervallen. Ten opzichte van 2016 is het totale aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad en het stationsgebied (bewaakt en onbewaakt) met 3.200 plekken toegenomen.

Overige cijfers Fiets        
  2014 2015 2016 2017
% inwoners dat        
tevreden is over fietspaden in de buurt - 68 71 71
ontevreden is over fietspaden in de buurt - 11 11 11
vaak last heeft van geparkeerde fietsen in de buurt 13 14 14 14
(bijna) nooit last heeft van geparkeerde fietsen in de buurt 62 60 60 60
aantal fietsparkeerplekken        
openbare ruimte binnenstad en stationsgebied 14.047 14.435 15.537 13.160
in stallingen binnenstad en stationsgebied 13.735 13.645 13.654 19.231

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Milieu en Mobiliteit, Gemeente Utrecht.

Zeven van de tien Utrechters tevreden over fietspaden in de buurt

Zeven van de tien Utrechters (71%) zijn tevreden over de fietspaden in hun buurt. 11% is hier ontevreden over. Bewoners van de binnenstad zijn het minst te spreken over de fietspaden in hun buurt (53% tevreden). 14% van de Utrechters geeft aan vaak overlast te ondervinden van geparkeerde fietsen in de buurt. 60% heeft hier (bijna) nooit last van. Ten opzichte van de voorgaande meting (2016) zijn deze aandelen niet veranderd. Vooral in de binnenstad (35% vaak overlast) vormen geparkeerde fietsen relatief vaak een probleem.

Fietspad Smakkelaarsveld blijft drukste van Nederland in Nationale Fiets Telweek

Van 18 tot en met 24 september 2017 vond voor de derde keer de Nationale Fiets Telweek plaats. Een week lang is met behulp van een fiets-app gemeten hoe Nederland zich op de fiets verplaatst. Uit de resultaten blijkt dat Utrecht met het Smakkelaarsveld nog steeds het aller drukste fietspad van Nederland heeft. Overigens bevindt de gehele top-6 van drukste fietsroutes uit de Fiets Telweek zich in Utrecht. Het Smakkelaarsveld wordt gevolgd door het Vredenburg, de Biltstraat, de Muntbrug, de Van Sijpesteijnkade/-tunnel en de Voorstraat/Driftbrug. Utrecht kent ook een aantal permanente fietstelpunten, waar op werkdagen het gehele jaar het aantal passerende fietsen wordt geteld. Het drukst gemeten Utrechtse fietspunt is het Vredenburg, met op een gemiddelde werkdag in het najaar van 2017 bijna 28.000 passerende fietsers.

 

Tarieven gemeentelijke fietsenstallingen Utrecht 2019

20 december 2018 | Nieuwsbericht

Met ingang van 01 januari 2019 gelden nieuwe tarieven voor de openbare fietsenstallingen in de gemeente Utrecht.

Lees meer...

Grootschalige proef met deelfietsen in Utrecht

Gemeente Utrecht | 10 december 2018 | Nieuwsbericht

Hoe draagt de deelfiets in Utrecht bij aan een gezonde en bereikbare stad? Dit gaat de gemeente Utrecht samen met Universiteit Utrecht en Hogeschool Windesheim in de praktijk onderzoeken.

Lees meer...

Tijdelijk gratis stallen in Woerden

NS Stations | 29 november 2018 | Nieuwsbericht

Op station Woerden wordt de huidige fietsenstalling  deze week (26-30 nov) omgebouwd naar de nieuwe zelfservice fietsenstalling met OV-chipkaart en 24 uur gratis stallen.

Lees meer...

Fiets creëert banen

CROW-Fietsberaad | 31 aug 2018 | Nieuwsbericht

Nog een argument dat voor de fiets pleit: de fiets draagt aanzienlijk bij aan de werkgelegenheid. Dat stelt een aantal gezaghebbende organisaties waaronder de VN en de WHO.

Lees meer...

klik hier voor het nieuwsarchief