Nieuws | Fiets creëert banen

Fiets creëert banen

CROW-Fietsberaad | 31 aug 2018 | Nieuwsbericht

Fiets creëert banen

Nog een argument dat voor de fiets pleit: de fiets draagt aanzienlijk bij aan de werkgelegenheid. Dat stelt een aantal gezaghebbende organisaties waaronder de VN en de WHO.

In een nieuw rapport rekenen ze voor dat 435.000 extra banen kunnen worden gecreëerd als 56 grote steden hetzelfde fietsaandeel zouden hebben als Kopenhagen.

De onderzochte steden treffen we aan in de pan-Europese regio, bestaande uit Europa en de GOS-lidstaten van de Kaukasus en Centraal-Azië, waaronder bijvoorbeeld Tirana, Ankara, Brussel, Helsinki en Tel Aviv.

Als referentiepunt hanteert de studie fiets- en werkgelegenheidscijfers uit 37 steden, waaronder in Nederland onder meer Groningen, Arnhem en Ede.

Het rapport laat zien dat de fiets banen creëert op uiteenlopende gebieden, zoals ontwerp en productie, groothandel, detailhandel en reparatie, toerisme en diensten (boodschappers en fietsverhuur). Het rapport noemt in dat kader onder meer als voorbeeld de Nederlandse stad Dieren, waar veel inwoners werk vinden in de fietsindustrie, dankzij de aanwezigheid van een fietsfabriek.

In werkelijkheid kan het aantal fietsgerelateerde banen nog aanzienlijk hoger liggen dan genoemde 435.000 want de fiets leidt ook tot meer werkgelegenheid buiten steden, onder meer dankzij het recreatieve fietsen. En naast het aantal banen dat rechtstreeks is te relateren aan de fiets, stelt het rapport ook dat investeringen in fietsen geheel nieuwe soorten banen creëert, zoals bij het fietsparkeren en de verhuur van fietsen.

Het rapport besluit met aanbevelingen met betrekking tot de integratie van fietsen in stedelijke vervoerssystemen, het monitoren van fietsactiviteiten om toekomstige besluitvorming te informeren, het effectief verzamelen en gebruiken van informatie over de tewerkstellingsvoordelen van fietsen, het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van fietsen aan toerisme en om fietsen positioneren als middel om  duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Tarieven gemeentelijke fietsenstallingen Utrecht 2019

20 december 2018 | Nieuwsbericht

Met ingang van 01 januari 2019 gelden nieuwe tarieven voor de openbare fietsenstallingen in de gemeente Utrecht.

Lees meer...

Grootschalige proef met deelfietsen in Utrecht

Gemeente Utrecht | 10 december 2018 | Nieuwsbericht

Hoe draagt de deelfiets in Utrecht bij aan een gezonde en bereikbare stad? Dit gaat de gemeente Utrecht samen met Universiteit Utrecht en Hogeschool Windesheim in de praktijk onderzoeken.

Lees meer...

Tijdelijk gratis stallen in Woerden

NS Stations | 29 november 2018 | Nieuwsbericht

Op station Woerden wordt de huidige fietsenstalling  deze week (26-30 nov) omgebouwd naar de nieuwe zelfservice fietsenstalling met OV-chipkaart en 24 uur gratis stallen.

Lees meer...

Fiets creëert banen

CROW-Fietsberaad | 31 aug 2018 | Nieuwsbericht

Nog een argument dat voor de fiets pleit: de fiets draagt aanzienlijk bij aan de werkgelegenheid. Dat stelt een aantal gezaghebbende organisaties waaronder de VN en de WHO.

Lees meer...

klik hier voor het nieuwsarchief